077-3732001
info@fysioteamtegelen.nl

Veelgestelde vragen

De privacy van iemand is (terecht) een heet hangijzer geworden in de maatschappij. Het is goed om te weten dat we een aantal basisvoorwaarden in de praktijk hebben, die jouw privacy garanderen: 1. Niemand heeft inzicht in jouw dossier, behalve jij zelf, werknemers van onze praktijk en, uiteraard vooraf in overleg besproken, stagiair(e)s fysiotherapie. Zij hebben dit nodig voor hun studie, maar hebben nét zoveel geheimhoudingsplicht als ons! Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit uiteraard aangeven wanneer dit verzoek vanuit ons komt. Voel je absoluut niet verplicht, maar bedenk ook: de stagiair(e) van nu, is de fysio van de toekomst! 2. Al onze patiëntgegevens via het patiëntsysteem wat wij gebruiken, is voorzien van een dubbele authenticatie. Dit houdt in dat wanneer iemand zou proberen 'in te breken in ons systeem', diegene zowel de laptop, de telefoon én de code van de desbetreffende laptop en telefoon moet zien te bemachtigen om überhaupt ons systeem binnen te komen. Je moet dus de beschikking zien te krijgen van 2 apparaten en ten minste 4 wachtwoorden om in de buurt van persoonsgegevens te komen. Goed beveiligd dus! 3. Bij aanvang van een behandeltraject stellen we je een aantal vragen. Dit is ter waarborging van jouw privacy en tegelijkertijd onze dossiervoering. Een elektronisch patiëntdossier komt niet van de grond, dus is het mogelijk dat we jou dezelfde vragen stellen die je al 3x eerder hebt beantwoord. Wij bieden daarvoor excuses aan, mocht dit zo zijn natuurlijk, maar: - Hebben we wel of geen toestemming om te communiceren met jouw huisarts? - Mogen we wel of geen gebruik maken van jouw mailadres om huiswerkoefeningen of afspraakbevestigingen/-herinneringen te sturen? - Neem je deel aan het LDF? Dit zijn gegevens voor de Landelijke Database Fysiotherapie, en is volstrekt anoniem. Hierbij geef je toestemming dat statistische gegevens over jouw behandeltraject worden verzameld. Dit is bedoeld voor onze strategieën, automatisering van ons patiëntsysteem en verplicht vanuit de zorgverzekeraar.

Onze praktijk op de hoofdlocatie (Grotestraat) is voorzien van een eigen parkeerplaats. Aangrenzend langs de weg op het trottoir liggen ook nog parkeervakken. Het kan soms op momenten wel druk zijn, dus mocht het lukken, pak dan lekker de fiets! Aan ons gebouw hebben we verschillende muurankers bevestigd zodat jouw fiets veilig kan worden vastgezet. Bij onze praktijk op de nevenvestiging (Bongerdstraat) kan gebruik worden gemaakt van het aangrenzende, openbare parkeerterrein van de Bongerdflat. Op beide plekken is het parkeren overigens gratis.

Wij werken op 2 vestigingen. De hoofdvestiging op Grotestraat 11a en de nevenvestiging op Bongerdstraat 231 in 'de Kern', waar onder andere ook huisartsenpraktijk Arcade gevestigd zit. De hoofdlocatie is met de auto bereikbaar vanuit Venlo via de N271/Venloseweg die overgaat in de Grotestraat. Vanuit die richting liggen wij aan de linkerkant, iets teruggetrokken van de weg, nog vóór de Martinuskerk. Vanuit Steyl/Belfeld rij je via Rijksweg Noord en de Roermondseweg automatisch op de Grotestraat en liggen we een stukje achter de Martinuskerk aan de rechterkant van de straat. Via het openbaar vervoer rijdt buslijn 66 welke stopt bij de halte Nieuwe Munt. Vanaf daar is het nog 6 minuten lopen, in de richting van de kerk. Je kunt ook één halte langer blijven zitten tot halte Wilhelminaplein. Dan is het nog 4 minuten lopen, terug langs de kerk af richting Venlo. Buslijn 811 rijdt hier ook op de halte Nieuw Munt en Muntstraat (welke 5 minuten lopen is), maar hiervoor moet je reserveren. De nevenvestiging is met de auto het beste bereikbaar vanuit Venlo via de N271/Venloseweg, waarna je linksaf slaat de Muntstraat in en dan de eerste straat rechtsaf de Bongerdstraat in. Dan ligt aan de rechterkant een groot parkeerterrein met de Bongerdflat en rechts een lang, laag gebouw, de voormalige 'Pannesjop'. Hierin ligt onze nevenvestiging. Vanuit richting Steyl/Belfeld sla je direct na de kerk rechtsaf en rij je al op de Bongerdstraat. Nu zie je de parkeerplaats met Bongerdflat aan de linkerzijde. Met het openbaar vervoer reis je het beste via buslijn 66 met als halte Muntstraat, met 2 minuten looptijd naar de Bongerdstraat.

Of er wel of geen sprake is van eigen kosten voor een fysiotherapiebehandeling, hangt van een aantal factoren af. 1. Kom je voor fysiotherapie voor een kind of jongere (<18 jaar)? Dan is fysiotherapie voor de eerste 18 behandelingen geregeld uit de basisverzekering van één van de ouders en vrijgesteld van eigen risico. Je betaald dus (voor de eerste 18 behandelingen) niets. Daarna ligt het aan de eventueel aanvullende verzekering van de desbetreffende ouder. Is er een aanwezig, kan hierop verder behandeld worden, zonder kosten. Zo niet, dan komt de behandeling wel voor eigen rekening. 2. Heb je een chronische indicatie of niet? Bij een niet-chronische indicatie, betaal je fysiotherapie uit je aanvullende verzekering. Heb je geen aanvullende verzekering, dan moet je dit zelf betalen. Bij een chronische indicatie ligt het wat ingewikkelder. Hier geldt voor de 21e behandeling en verder een vergoeding uit de basisverzekering. De 1e 20 behandelingen worden betaald vanuit je aanvullende verzekering. Heb je deze niet of niet volledig, dan betaal je het ontbrekende aantal van 1 tot en met 20 zelf. Een chronische indicatie is overigens vastgesteld vanuit de overheid. Hieraan kunnen wij (helaas) niets veranderen. Let op: elk kalenderjaar geldt hiervoor opnieuw jouw eigen risico! Heb je toch nog vragen of jouw klacht binnen een chronische of niet-chronische indicatie valt? Informeer even bij onze praktijk, wij zoeken dit graag voor jou uit! 3. Sommige klachten (mét verwijzing van de huisarts) zoals heup- en knieartrose, vallen voor 12 behandelingen binnen de basisverzekering. Let op, hierbij kan wél nog sprake zijn van een eigen risico! Twijfel je toch nog, kijk dan op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie voor actuele informatie omtrent vergoedingen voor fysiotherapie. Kijk voor de particuliere kosten van verschillende behandelingen fysiotherapie op onze tarievenpagina.

In de meeste gevallen heb je voor het krijgen van fysiotherapie geen verwijzing nodig en kun je direct met ons in contact komen om een afspraak in te plannen. Er zijn echter een paar uitzonderingen: 1. Er is fysiotherapie aan huis nodig (voor volwassenen). Dan moet dit op een verwijzing expliciet vermeld staan. 2. Er is sprake van heup- of knieartrose. Dan kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding vanuit de basisverzekering, maar dit moet dan wel zwart op wit staan dat dit ook het geval is. Uiteraard starten we bij een directe toegang fysiotherapie altijd met een screening. Mochten hieruit zaken naar voren komen waarbij wij een 'niet-pluis' signaal krijgen, zullen wij je altijd alsnog adviseren contact op te nemen met een huisarts.

Als je een afspraak bij ons wilt afzeggen, dan is dit het gemakkelijkst om dit telefonisch te doen. Een beller is sneller en zo kan één van onze collega's zijn of haar tijd anders indelen. Het kan natuurlijk zijn dat de lijn al bezet is, de praktijk gesloten is (weekenden en feestdagen) of dat onze administratieve medewerkers pauze hebben (werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur). Er zijn dan nog 2 opties: 1. Spreek de voicemail in. Geef zo volledig mogelijke informatie! Denk aan je naam, de naam van de fysiotherapeut, de dag en het tijdstip van de afspraak én het nummer waar we je op kunnen bereiken om eventueel een nieuwe afspraak te maken. 2. Stuur een e-mail naar info@fysioteamtegelen.nl. Geef ook hier zo volledig mogelijke informatie. Let op: meld je tijdig, dus 24 uur voorafgaand aan de afspraak, af! Natuurlijk is het mogelijk dat je door omstandigheden niet eerder af kúnt melden, maar probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Oei! Onverwachte rekeningen zijn nooit leuk. De reden van een rekening, kan diverse oorzaken hebben. 1. Je bent over je behandeltegoed heengegaan. Vooraf zullen wij je zo goed mogelijk informeren of en voor hoeveel behandelingen je bent verzekerd. Verder zullen wij ook tijdig aangeven, wanneer 'het einde' in zicht dreigt te komen van jouw vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar. Indien je er toch voor kiest om verder te gaan met fysiotherapie, zullen de kosten (uiteraard) voor eigen rekening komen. Let op: als je al eerder fysiotherapie hebt gehad dit kalenderjaar (elders en/of bij ons), dan telt dit bij elkaar op! Het is voor ons nóóit in te zien of er elders behandelingen zijn geweest vanwege privacy en recht van zorgkeuze. AVG-proof dus, maar dit betekent wel dat dit dan ook onder eigen verantwoordelijkheid valt!

crossmenu